Stramt budgetläge

Resultat för kommande år beräknas landa på 92 miljoner kronor, vilket inte uppfyller kommunens överskottsmål på 2,0 procent. År 2021 beräknas resultat hamna på 32 miljoner kronor och 2022 förväntas minusresultat på tolv miljoner kronor. Kommundirektör Mikael Lekfalk föreslås få uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att nå överskottsmålet. Det motsvarar ett årligt överskott med ca 100 miljoner kronor.

– Vi måste fortsätta att effektivisera, det är tyvärr inte valbart. Vi måste jobba effektivare för att säkerställa en hållbar ekonomi och kompetensförsörjningen, förklarar kommundirektör Mikael Lekfalk.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun