Vattenmätarna blir digitala

Informationen som sänds ut från de digitala mätarna är krypterad och ger därför kunden garanti om både säker och trygg hantering av datan.

Mervärde med digital avläsning

Systemet är smart och effektivt och underlättar för resurssnålt nyttjande av vatten. Det finns även större mervärden med digital avläsning och kontroll. Exempelvis kan sensorerna larma för läckage, låga temperaturer – det vill säga frysrisk och torrställning – det vill säga om inget vatten når fastigheten. Den larmar även vid olovlig manipulation av mätaren.

Utöver monteringen av digitala mätare i fastigheterna monteras digitala flödesmätare på huvudnätet för de olika bostadsområdena. Det blir med andra ord lättare att upptäcka läckage när vi jämför med reell förbrukning hos kund och leverans av vatten till området.

– Fördelarna med digitala vattenmätaravläsning är många. Det är ett smart system för både fastighetsägarna och oss som ledningsägare, säger Petra Viklund. Vi kan till exempel garantera tryggare leverans av vatten eftersom vi får ha bättre koll på utläckage i vattenledningsnätet.

Sopbilarna kan bli avläsare

Att byta bort det analoga systemet där fastighetsägaren själv får läsa av, skriva upp och skicka in avläsningen försvinner helt i och med bytet. Det innebär även att den preliminära debiteringen av vattenförbrukningen tas bort. Allt kommer att ske automatiskt då det digitala mätarsystemet samlar in data från fastigheten. Datan läses sedan in via modul monterad på ett fordon tex Lumires sopbilar då de passerar fastigheten för sophämtning. Denna metod kallas för “Drive-By” systemet och i och att sophämtningen sker återkommande kan även den inhämtade datan att bli jämt fördelad i tid.

Framtid

I det pågående projektet finns även möjligheten till samverkan med Luleå Energi. Här sker insamling av mätdata kontinuerligt från fastigheterna via nätverk. Denna insamling av mätdata är under uppbyggnad och kommer när det är färdigutbyggt att samla in och leverera mätdata på fjärrvärme- och elförbrukning ned till timmesnivå. Fördelen med en sådan samverkan är att integrera insamling av data för el, -värme och vatten i samma system.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun