Dags för medborgarna att tycka till

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

I fjolårets undersökning gav medborgarnas helhetsbetyg Luleå en 20:e plats bland de då 111 undersökta kommunerna. Luleåborna var nöjdare än genomsnittet med 17 av 26 undersökta verksamheter. Luleås kultur- och fritidsmöjligheter fick höga betyg av Luleåborna. Sämre betyg fick bostäder och äldreomsorg.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun