Nu startar arbetet med nya Stadsparken

Att behålla historien i ett nytt sammanhang är en viktig del i planeringsarbetet för den nya parken.

– Vi vill gå varsamt fram och inte förvanska parken till oigenkännlighet, samtidigt som vi vill modernisera och komplettera med ett uttryck och teknik som passar för vår samtid, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Kommuninvånarna fick tycka till

Utredningsarbetet inför ombyggnationen av Stadsparken har pågått under en längre tid. Bland annat bjöd kommunen in till ett öppet samråd på Kulturens hus i slutet av förra året. Där fick Luleåborna möjlighet att lämna förslag på hur parken ska utformas och vilka delar som är viktiga för en levande park.

Vissa teman berörde Luleåborna mer än andra. Parkens betydelse som en inkluderande samlingspunkt och plats för evenemang hade en central roll. Även ljuset och belysning var återkommande. Många påtalade också att det borde finnas möjlighet att köpa fika i parken.

Att barnleken ska få ta plats i parken var tidigt en uttalad ambition från kommunens sida. På samrådet diskuterades vilken typ av lek- och barnaktiviteter som bör finnas i parken. Saknaden efter snödjuren i parken var stor, och en idé väcktes om att kunna skapa ett liknande permanent lekområde.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun