Så kan Luleå utvecklas

Arbetet med att se över befintlig översiktsplan började för två år sedan. Revideringen var nödvändig för att tydliggöra och renodla översiktsplanens innehåll. För första gången finns översiktsplanen helt digitalt på www.lulea.se/op2020länk till annan webbplats.

– I översiktsplanen redovisas kommunens avvägningar mellan olika intressen: kommunens långsiktiga markplanering, samt statens och allmänhetens intressen, för att säkerställa att Luleå kan fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt, förklarar Frida Wikström, samhällsstrateg på kommunstaben.

Förslaget ställs ut 8 oktober – 8 december i Stadshuset och på www.lulea.se/op2020länk till annan webbplats där synpunkter kan lämnas via en webbformulär.

Några förslag från översiktsplanen

• Nya kommunala naturreservat

• Landsbygdsutveckling med ny bebyggelse strandnära i Sundom, Rörbäck, Orrbyn, Hindersön,
Klubbviken, Junkön och Brändön

• Samlande byarna, Råneå, Persön och Antnäs ska ha viktiga funktioner för sitt omland.

• Viktiga platser i skärgården ska vara Hindersön, Brändöskär, Småskär, Kluntarna och Rödkallen.

• Mer bebyggelse i Råneå, Antnäs, Bensbyn, Rutvik, Sunderbyn och stadsbygden

• Kommunikationerna ska förbättras med Norrbotniabanan, kustjärnväg, Norrled, Söderled och hamn med djupare farled.

• Kollektivtrafik och cykeltrafik ska vara prioriterade färdsätt.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun