Nu startar nybygget av Bergets förskola

Förskola med grön miljö

Bergets förskola byggs i ett plan på ca 1200 m² och ligger i direkt anslutning till Furuparkskolan. Delar av grundskolans skolgård byggs om och anpassas till förskolegård för yngre barn.

Förskolan byggs för sex avdelningar och får fyra entréer där två avdelningar delar entré men har egna kapprum. De övriga avdelningarna har egna entréer och kapprum. I direkt anslutning till förskolan finns även en lummig skogsdunge och på utegården ska det finnas odlingsmöjligheter och ”ätbara” växter. Maten till förskolan kommer att lagas på närliggande Furuparkskolan och transporteras till förskolan. De yngre barnen äter på sina avdelningar och de äldre barnen äter i en mindre matsal.

Buller

I byggandet strävar vi efter att få en bra ljudmiljö för barn och vuxna. Bland annat kommer det monteras ljudabsorbenter och möbler kommer ha ljuddämpade skydd.

– När vi kan flytta in så kommer det att vara i nya fina lokaler som är väl anpassade för vår verksamhet, säger rektor Tuula Palo om Bergets nya förskola på Skurholmen.

Bakgrund

Turerna kring förskolan har varit många men istället för den tänkta renoveringen som visade sig bli för komplicerad ansåg kommunen att den ekonomiskt mest fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen var att riva och bygga en ny förskola.

Arbetet

Bygget av Bergets nya förskola genomförs i totalentreprenad av Rekab, vilket innebär att entreprenören står för projekteringen och Luleå kommun har tillhandahållit en planlösning och en funktionsbeskrivning. Entreprenadkostnaden hamnar på ca. 28 miljoner kronor.
Byggstarten sker 21 oktober och slutbesiktning genomförs i oktober 2020.