Ny rondell heter Faderullan

Finputs av ytor, plantering av 18 träd och montering av sex lampor är det som återstår att göra innan cirkulationsplatsen öppnas för trafik den 31 oktober.

Nygammal Faderullan

Området ska enligt äldre Lulebor ha benämnts ʺFaderullanʺ. Det är ett både trevligt och roligt namn som även har en historia.

Faderullan var en fastighet som ägdes (åtminstone under andra världskriget) av Rudolf Isakson (”Kuriren‐Isakson”). Under 1942 upplät Isakson fastigheten för odling av grönsaker. Anledningen till detta var en tävling i köksväxtodling som utlystes våren 1942 och riktade sig till ungdomar. Tävlingen, som var riksövergripande, var ett samarbete mellan Kristidsstyrelsen och Sveriges Ungdomsberedskap. Förslagsvis skulle man bilda odlingslag om fem personer och odla på ett område i storleken 50–100 kvm.

Namnet Faderullan kan signalera att rondellen vid ÅVC är vägen dit man levererar “hela faderullan” när man gör sig av med onödiga grejer, tömmer sitt förråd hemma eller river ut gammal inredning, med mera.