Stipendiaterna prisades

Motiveringarna för stipendiaterna lyder:

Författaren Anna Hörnell som i år romandebuterat med I Kalifornien skälver jorden.

En stark skönlitterär debut av en ung författare som med sitt unika språk skildrar en ung kvinnas sökande efter tillhörighet i en hektisk och delvis destruktiv collegemiljö i USA. Det är en berättelse om sökandet efter en identitet i ett annat land som säkert många i Norrbotten kan känna igen sig i, oavsett ålder och könstillhörighet.

Scenteknikern Stefan Hägglund för sitt engagemang för ungas konstnärliga utveckling.

Stefan Hägglund har under sin tid som scentekniker på gymnasiets estetiska program lagt ner ett oräkneligt antal timmar för att möjliggöra elevers olika produktioner och har på så sätt starkt bidragit till deras konstnärliga utveckling. Stefan Hägglund har med sin yrkesskicklighet som tekniker stärkt kulturlivet i Luleå och möjliggjort upplevelser för Luleåborna.

Ridinstruktören Frida Granström för sitt engagemang inom ridsporten.

Frida Granström är ridinstruktören som har förmåga att engagera både nybörjare och mer erfarna ryttare med sin inställning att alla kan utvecklas som ryttare. Hon är en eldsjäl vars engagemang inspirerar och möjliggör för fler att lära sig samspelet med hästar och bidrar på så sätt till utvecklingen av ridsporten i Luleå.

Eldsjälen Owe Höglund för sitt mångåriga engagemang i IFK Råneå.

Owe Höglund har i decennier haft förtroendeuppdrag i IFK Råneå och ställde slutligen upp som ordförande 2014. Under sin tid som ordförande har han varit särskilt engagerad i utvecklingen av Råneå och för barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Owe Höglund är en förebild och en god ambassadör för Luleå.