Luleås arbete med minoriteter intresserar

Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska språken. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller väsentlig del av verksamheten bedrivs på meänkieli, samiska och finska av personal som behärskar dessa språk.

Diplomaterna var särskilt intresserade av att höra om arbetet med att starta upp en väsentligt tvåspråkig förskola vilket är en rättighet för nationella minoriteter i en förvaltningskommun. De som har varit med i uppstarten av den tvåspråkiga förskolan delade med sig av hur de på olika sätt arbetar med att hålla minoritetsspråken levande i kommunens förskolor och skolor.

– Det känns roligt att intresset har blivit så stort av hur vi valt att arbeta med förvaltningsspråken. Det som är speciellt med Luleå är att vi har en systematik i arbetet för att barn ska utveckla tvåspråkighet i minoritetsspråken från förskola till skola och att det ryms i en vision som vi utvecklat med de nationella minoriteterna på orten. Det har vi förstått är unikt, säger Viktoria Björklund, enhetschef vid Resurscentrum och samordnare av arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Utveckling i samverkan

Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att utveckla och bevara språk, kultur och identitet. Visionen för nationella minoriteter ligger till grund för utvecklingen av den väsentligt tvåspråkiga förskolan. En vision som beslutades av barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2018 och omfattar hela barn- och utbildningsförvaltningen.

– Utvecklingen av den tvåspråkiga verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer och är en återkommande punkt på samråd med nationella minoriteter, säger Viktoria Björklund.