Ny cykelväg till Storheden

Anledningen till att projekt Östra Länken väljer att bygga en tillfällig gång- och cykelväg där är att man i den tidigare planeringen av framdragningen av VA-ledningar i etapp 4E skulle komma att gå in i befintlig gång- och cykelväg längs Luleälvens strand. Efter den samlade bedömningen från projektet beslutade man att undvika passage i närheten av schaktarbeten på det området.
– Vi vill säkra genomfarten för tredje man, det vill säga gång- och cykeltrafikanter och dessutom innebär det beslutet att arbetet genomförs kostnadseffektivare. Därför har vi valt att dra fram den tillfälliga vägen längs Storhedsvägen i stället, säger projektledare Malin Suneson.

Initialt är det meningen att vägen endast är tillfällig under byggtiden av etapp 4 E. Men utredning pågår om att låta den finnas kvar även efter avslutat projekt.
– Vi kan ännu inte säga vad som händer med gång- och cykelvägen framöver mer än att vi vet att Luleåborna tycker att placeringen är bra, säger Malin Suneson.