Nu vill fler hänga på fritidsgården

Träffar för tjejer

Personalen satte igång ett målinriktat jämställdhetsarbete där de aktivt tog reda på vad tjejer vill ha i fritidsverksamheten. Något som kom fram var ett behov hos tjejerna att träffas för sig själva. Därför anordnade kommunen så kallad tjejseparatistisk verksamhet, alltså träffar där bara tjejer bjöds in. Parallellt med det skedde ett arbete med jämställdhet i personalgruppen.

På tjejverksamheten bjöds den som identifierar sig som tjej in till olika aktiviteter: det kunde vara att titta på teater, att själva (utan killar närvarande) kolla in Mekverkstan i Råneå eller gå på en sportmatch. En del av aktiviteterna för tjejer har haft ett feministiskt tema, de flesta inte. Typen av aktiviteter har varit bred.

Målet var att tjejerna ska vilja komma till den ordinarie verksamheten på fritidsgårdarna. Det visade sig att tjejerna inte ville gå till en helt öppen verksamhet, utan hellre ville veta vilka aktiviteter som skulle äga rum. Personalen tittade också på vilka aktiviteter som förekom på gården, för att se om de var tjejkodade eller killkodade.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun