Snart ingår blöjor i förskolelavgiften

För Luleå kommun innebär förskolans blöjor en ökad kostnad på ungefär två miljoner kronor per år.

– Vi anade åt vilket håll fallet skulle ta och har därför tagit höjd i vår budget för 2020 för eventuella blöjkostnader, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

Upphandling på gång

Tillsammans med förskoleverksamheten har en kravlista tagits fram kring de blöjor som ska upphandlas och förhoppningen är att ett blöjavtal ska vara klart i början av mars.

Vad händer nu med de blöjor som föräldrarna får tillhandahålla från nu och fram tills att ett avtal finns?

– Fram till dess vi har ett avtal gör vi som idag, det vill säga föräldrar tar med blöjor till barnen. När upphandlingen är klar går vi ut med ny information. Vi kommer att förhålla oss till de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger till samtliga skolhuvudmän i det här eftersom det här är en fråga för alla kommuner i Sverige, förklarar Annica Backman.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun