De ska leva bilfritt i tre månader

Vad innebär utmaningen?

De tre familjerna har antagit utmaningen att leva bilfritt i tre månader, mellan 15 januari och 15 april. De bilresor de gör idag ska kunna ersättas med kollektivtrafik, cykel, till fots eller med samåkning.

För att underlätta ett bilfritt liv utrustas deltagarnas privata cyklar med vinterdäck och lyse samt att vi ser till att alla i hushållet har en cykelhjälm. Familjerna får även låna en ellastcykel och en elcykel under projekttiden. Familjerna får också busskort till alla i hushållet hos lokaltrafiken och länstrafiken samt tågpendlarkort. Familjerna får även tillgång till en cykelpool med möjlighet att låna tandemcyklar, kickbike med elassistans, fatbike, cykelkärra samt en vikcykel att ha på bussen eller tåget.

Deltagarna kommer även att delta på gemensamma träffar, skriva resedagbok samt svara på utvärderingsenkäter om deras resvanor före, direkt efter samt sex månader efter projektet.

De ska leva utan bil

Familjen Fors

Familjen består av mamma Jessica (42 år), pappa Niklas (49 år) och barnen Liv (19 år), Nellie (15 år) och Lilly (11år). De bor i centrala Luleå och har anmält sig för att de vill kunna vara bilfria så mycket som möjligt för miljöns skull och för att hela familjen ska vara mer aktiva. Oftast tar de cykeln till arbetet och bilen till olika aktiviteter som basketmatcher, för att handla mat samt besöka släkt och vänner. Jessica arbetar som sjuksköterska på Luleå kommun, Niklas som transportledare på Heri AB och Liv arbetar som lärarvikarie. Nellie och Lilly går i skolan på Notviken.

Familjen Jordansson

Familjen består av pappa David Jordansson (39 år) och Selma Lo (4 år). De bor i Svartöstan och Selma Los förskola ligger på Östermalm och David arbetar på Luleå kommun, Kultur och fritid, i centrala Luleå. De reser idag mycket med buss till förskola/jobb. Utmaningen för dem är de resor som sker utöver detta. Att handla, hälsa på vänner, aktiviteter, med mera. Att David och Lo är med i utmaningen visar på de utmaningar som ensamstående föräldrar kan stå inför. De vill se om de med lite vilja och omprioriteringar av tidskonsumtionen kan lyckas leva utan bil.

Familjen Larsson

Familjen Larsson bor i Gammelstad och består av pappa Anders (40 år), mamma Birgitta (39 år) och barnen Fanny (19 år), Frida (17 år), Felicia (13 år), Oscar (10 år) och Elis (2 år). Familjen ser det här som en verklig utmaning eftersom det ligger så långt ifrån deras nuvarande livsstil. De tycker att bilen sällan hinner kallna mellan alla körningar. Anders är föräldraledig, Birgitta arbetar på Luleå kommun, Socialförvaltningen i centrala Luleå och Fanny arbetar på Coop Bergnäset. Frida går i skola i Boden och Felicia och Oscar går skola i Gammelstad.

Vi följer familjerna med spänning och hoppas att de får ett bra bilfritt liv.

Följ familjerna och deras vardag på Luleå kommuns Facebook och på Instagram L till Å- Hållbart resande i Luleå.