Bättre vikarieläge i förskolan

Det finns flera anledningar till det förbättrade vikarieläget. Bland annat har det under flera år pågått ett arbete för att attrahera fler och nya målgrupper som vill jobba som korttidsvikare.

Man har också infört introduktionsutbildning med lön för de vikarier som saknar tidigare erfarenhet inom yrket. Det har även införts fler stängningsdagar då ordinarie personal kan ägna sig åt kompetensutveckling och kvalitetsarbete.

– Vi har arbetat fokuserat med den här frågan under flera år. Både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och kompetensförsörjningsperspektiv. Arbetet med bland annat att attrahera nya målgrupper, introduktionsutbildning och fler stängningsdagar ser vi nu ge resultat. Jag vill också särskilt lyfta fram det arbete som förskolans manliga nätverk har gjort för att rikta blickarna mot förskolan, säger verksamhetschef Annica Backman.

Tekniken hjälper till

Införandet av den automatiska bokningsassistenten i systemet Time Care Pool bedöms också ha bidragit till att fler vikarier tillsätts.

– Genom att använda tekniken som finns att tillgå i vårt vikariesystem fullt ut så har vikariebeställningar och bokningar effektiviserats. Med hjälp av automatisk bokning när vikarier finns tillgängliga går också tillsättningen snabbare. Både vikarie och beställare får snabbt besked via sms, säger Anna-Lena Hellström, chef för kompetensförsörjningen .

Vikariefrågan är också en stående punkt vid förskolans samverkan mellan kommunen och facket.

– Våra medlemmar har under flera år signalerat att tillsättningsgraden varit låg i förhållande till beställningarna. Nu under hösten har vi fått signaler att många arbetsplatser i större utsträckning får vikarier. Dock finns det fortfarande arbetsplatser och områden som har svårare att få vikarier och där kommer vi att behöva fortsätta jobba. Ju fler och snabbare vi får in nya vikarier i systemet, ju större chans att vi får ännu bättre tillsättningsgrad, säger Tobias Skogsberg, huvudskyddsombud Kommunal.