Byggandet på Kronan tar fart

Totalt kommer omkring 7 000 Luleåbor att bo på Kronanområdet, varav 5 000 i Kronandalen. 2 000 lägenheter i blandade boendeformer byggs och färdigställande av parker, kanalstråk, vägar och gång- och cykelvägar pågår.

Byggprojekt som är eller ska igång:

  • Riksbyggen har lämnat in bygglov för kvarteret Vallan. 115 lägenheter från ettor till fyror ska byggas, preliminär byggstart 2020.
  • Bolite har påbörjat bygget av 159 hyresrätter.
  • Magnoliga har påbörjat bygget av 117 hyresrätter.
  • HSB planerar att starta försäljningen av bostadsrätter i kvarteret Kikaren under våren 2020.
  • SHH avser att bygga bostadsrätter med start under 2020.
  • BD Fastigheter bygger hyresrätter med start sent 2020.
  • Heimstaden bygger 80 hyresrätter, färdigt mars 2021.
  • Ett vård- och omsorgsboende med 144 vårdplatser byggs av Hemsö. Byggandet startade 2018 och beräknas vara klart vid årsskiftet 20/21.

Just nu pågår även planeringen inför stadsdelscentrum. Det blir trygghetsboende, livsmedelsbutik, kommersiella lokaler samt bostäder. Under 2020 kommer kommunen att gå ut med markanvisningar i stadsdelscentrum.

Träffparken är färdig och där står nu två nya konstverk på plats – ”Älg i solnedgång” och ”Forever young”.

Förutom Kronan är även det nya bostadsområdet Dalbo under uppbyggnad. Kanske även det är ett alternativ? Då är du välkommen att ställa dig i Luleå kommuns tomtkö för Dalbo, www.lulea.se/dalbolänk till annan webbplats