Nya studenter välkomnas med gratis busskort

Luleå kommun var på plats med sitt erbjudande om gratis busskort i fyra månader till alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå. En möjlighet för studenterna att upptäcka andra delar av Luleå utöver universitetsområdet.

Studenterna är viktiga för ett växande Luleå. Kommunen ser gärna att de stannar kvar efter avslutade studier då både näringslivet och offentlig sektor har stort behov av arbetskraft. Eftersom varje folkbokförd person genererar cirka 50 000 kronor per år i statsbidrag till kommunen är det också viktigt att så många studenter som möjligt folkbokför sig här.