Nu är den blåa bron ett minne blott

Beslutet att riva gångtunneln togs stadsbyggnadsnämnden 2018 och nu har arbetet kommit igång.

Det har länge varit problem med att underhålla bron, speciellt med hissarna och rulltrapporna. De stora driftkostnaderna och det stora behovet av underhåll har lett fram till beslutet att riva bron.