Folkomröstning och svenska som andraspråk

Nej till folkomröstning om Luleås skolstruktur

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig utifrån skolhuvudmannens perspektiv om det är lämpligt att hålla en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Skolhuvudmannen har ansvar för att genomföra det statliga uppdraget genom att säkerställa dess kvalitet och likvärdighet.

– Skolstrukturen kan inte vara statisk utan måste förändras när förutsättningarna förändras. Den behöver anpassas efter den fysiska planeringen och den demografiska utvecklingen, men främst utifrån rätten till likvärdig utbildning, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår begäran om folkomröstning och hänvisar till befintliga styrdokumenten Policy för effektiviseringar och Utvecklingsplan för skolan i Luleå.