Kooperativa hyresrätter till Kronan

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 säljs till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter upplåtna som kooperativa hyresrätter. Företaget planerar att starta byggandet under året.

– Målsättningen är att få en blandning av boendeformer i hela Kronandalen och att erbjuda bostäder till alla, oavsett livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Därför känns det extra roligt att kunnat erbjuda kooperativa hyresrätter som ett boendealternativ, säger kommunalråd Lenita Ericson.