Anna Lindh Wikblad blir ny kommundirektör

– Jag är glad och ödmjuk inför det förtroende som kommunstyrelsen har gett mig och känner mig redo att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla Luleå, säger Anna Lindh Wikblad.

Anna Lindh Wikblad är utbildad civilingenjör inom stads- och samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet och har arbetat på Luleå kommun sedan 2001. Först som fysisk planerare och sedan 2006 som samhällsbyggnadsstrateg samt samhällsutvecklingschef. I januari 2017 utsågs hon till biträdande kommundirektör och chef över kommunstaben.

Rekryteringsgruppen har bestått av Lenita Ericson (S), Fredrik Hansson (S), Anders Josefsson (M) och Carola Lidén (C) samt representanter från fackförbunden Lärarnas riksförbund, Vision och Kommunal.