Upplagesiffrorna fortsätter rasa för NSD och Kuriren

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt och störst tapp på den utdelade printupplagan har NSD med 1 800 ex (ca -9%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat drastiskt de senaste åren och det stora tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningarna Kuriren med 400 ex och NSD med hela 1 800 ex i den utdelade upplagan (exkl digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 16 mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan finns har NSD har idag en upplaga på 26 100 ex (-200, -0,8%) och Norrbottens Kuriren 15 400 ex (-100, -0,6%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 20 100 ex och Kuriren 12 000 ex. Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten är 32 100 ex (-2 200 ex, -6,9%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000 ex vilket innebär att man är nere i 23% täckning.

Piteå-Tidningen minskar också siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) som 2019 har sjunkit till 10 300 ex (-700, – 6,8%).

Motsvarande siffror 2005 var 40 600 ex för NSD och 27 600 ex för Kuriren.

NSD, Kuriren och Piteå Tidningen ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Länets minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 3 000 ex. (-2 200 ex, -0,6%).

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se