Miranda från 1177 gästade PRO:s medlemsmöte

Miranda från 1177 höll ett intressant föredrag från scenen.

PRO Mjölkudden-Notviken hade medlemsmöte tisdagen 10/3, vilket var välbesökt av drygt 80 personer. Dagen gäst och föredragshållare var Miranda från 1177 som gav viktig information i dessa Coronatider.

Ordförande Lars-Åke Sjögren hälsade välkommen och gav den obligatoriska säkerhetsinformationen i händelse av brand. Alla nytillkomna medlemmar hälsades speciellt välkomna. Dagen gäst var Miranda från 1177 (skall ej förväxlas med 1177.se) Hon höll en viktig och intressant information om deras verksamhet, speciellt välkommen i dessa Coronatider. Kvällar, nätter, helger och vid extra stor belastning samarbetar flera regioner, så man kan få tala med någon från annan del av landet. De ger råd och hänvisning till rätt vårdnivå och ibland görs uppföljningssamtal till dem som ej behöver sjukvård och detta har visat sig ge bra resultat. 7 av 10 samtal är egenvård och tyvärr har samtal från personer som inte mår bra ökat, sedan man lade ner den sk Hjälplinjen. Allt skrivs in i journalen. De kan informera om läkemedel med den information som finns i FASS, men det kan även apoteken.

Nu finns även en chat via telefon, den sk Digitalen. När det gäller misstanke om Covid 19 som orsakas av Coronaviruset, tar de kontakt med infektionskliniken på Sunderby sjukhus, som avgör vad som skall ske.

Vi måste ta ett gemensamt samhällsansvar för att få stopp på smittspridningen och ta ansvar för att inte utsätta andra och speciellt äldre för smitta. Många nonchalerar tyvärr detta. Man skall stanna hemma om man har sjukdomssymtom såsom hosta, feber etc. Ha inte kontakt med andra föränn två dygn dvs 48 timmar efter att feber, diareér och kräkningar upphört och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Nytt i år är att patienten alltid är med i samtalet med 1177, ända till 112 tar över.

Det informerades om föreningens deltagande i form av vakter i de skridskotävlingar som gått av stapeln i Luleå och om föreningens kommande aktiviteter. Lena Edlund informerade om planerade resor i egen regi liksom möjliga resor tillsammans med andra föreningar.

En önskan från en deltagare framfördes, att föreningen skulle ta kontakt med kommunen för att få en isväg upplogad fram till Framnäslandet på Mjölkudden.

Styrelsen informerade om att det blir gratis fika för medlemmar fram till hösten. Kaffe och goda smörgåsar serverades av den duktiga köksgruppen och föreningen avtackade
avgående medlemmar med blommor. Mötet avslutades med lotteridragning.

Källa: PRO Mjölkudden-Notviken