Björn Isacsson, VD på Hällnäs handelsträdgård ( i Västerbotten, är uppvuxen med …

Björn Isacsson, VD på Hällnäs handelsträdgård (@hallnas.nu) i Västerbotten, är uppvuxen med familjeföretaget som odlar och säljer kryddor och grönsaker i sedan 1953. 2019 kläcktes idén om att nyttja varma rökgaser från trädgårdens flispannor för sterilisering av jord. I dag används dieselgenererad ånga för steriliseringen och växthusen värms upp med flispannor.
🌱 Hur kom du på idén?
Anledningen till att vi började fundera på detta var att vi i vår ekologiska odling använder kompost som vi handlar in söderifrån. Vi kände att det är väl onödigt att transportera kompost runt hela landet, speciellt i en ekoodling så vi tittade på våra egna flöden och fann att vi hade en restprodukt från produktionen av klippta kryddor som vi kunde använda. Den ligger till sig ute på åkern och går bra att använda efter ett år. När vi provade denna kompost fann vi att den innehöll mycket ogräsfrö vilket inte fungerar. Vi började då att ånga jorden för att döda fröet. Det fungerade men vi dödade då även mikrolivet i jorden som behövs för att bryta ned den biologiska näringen till för växten användbara näringsämnen.
Då kom vi på att våra rökgaser skulle fungera för detta ändamål. Genom att styra rökgaserna i kanaler runt jorden kunde vi hålla en temperatur som inte dödade mikrolivet men dödade ogräsfröet.
🌱 Hur gick ni vidare med idén?
RISE / LTU Business hjälpte oss med beräkningar över hur temperaturerna i jorden påverkas av olika temperaturer i rökgaserna samt hur temperaturkurvan inne i substratet förändrades vid olika fuktigheter och genomströmningstider. Med hjälp av dessa beräkningar kunde vi göra en första prototyp för att med ekonomin och miljön i åtanke skapa ett substrat som är ogräsfritt samt att bibehålla mikrolivet som vi behöver i den aktiva jorden.
🌎Björn Isacsson, CEO of Hällnäs gardens tells us how he came up with his idea.
#WCID #Agenda2030 #WorldCreativityandInnovationDay#UnitedNations

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot ltubusiness

Källa: LTU Business, Luleå