Luleå- och Norrbotten Gratistidning utökar med familjeannonsering

Luleå- och Norrbotten Gratistidning inleder nu ett samarbete med de ledande systemen för hantering av dödsannonser.

En döds­annons i dagstidningen innebär en hög kostnad, samtidigt som det saknats andra alter­nativ. Nu börjar ­Luleå- och Norrbotten Gratis­tidning samarbeta med flera begravnings­byråer för att erbjuda tjänsten. 

– Vi når dels ut till många fler hushåll med vår tidning, dels kan vi sänka priset ­jämfört med dagstidningarna, säger Roine Söderlind på ­Gratistidningen.

Roine Söderlind ­berättar att han ofta får höra att priserna på dödsannonser fortsatt öka, trots att dags­tidningarna, som snudd på haft monopol på annonseringen, minskar i upplaga.

– Det rimmar så klart illa med att färre och färre ser annonsen, samtidigt som priset går upp, säger Roine Söderlind.

Gratistidningen delas ut till alla hushåll och har flera gånger så stor upplaga i Norrbotten, jämfört med dags­tidningarna.

– Meningen med en dödsannons är ju att förmedla att ens ­an­höriga gått bort. Då är det viktigt att så många som möjligt ser den, sam­tidigt som vi ser att vi kan sänka ­kostnaden, säger Roine ­Söderlind.

Luleå- och Norrbotten Gratistidning inleder nu ett samarbete med de ledande systemen för hantering av döds­annonser, vilket innebär att begravningsbyråerna inte behöver ändra sina rutiner.

– Begravnings­byråerna är glada att kunna erbjuda ett ­alternativ för annonserna till sina ­kunder. Vi tror att det här är en tjänst som kommer att uppskattas av många, säger ­Roine ­Söderlind.

I och med att döds­annonseringen införs kommer ­också en familje­sida ta plats i tidningen, där det även går att införa tack- och grattis­annonser.

Källa: Luleå Gratistidning