”Vi spelar roll” – Vårt Luleå


– Det har länge funnits ett önskemål om ett gemensamt koncept och budskap för Luleå kommun som arbetsgivare. Spela roll-konceptet har vuxit fram utifrån ett antal workshops och fokusgrupper tillsammans med medarbetare från olika verksamheter, säger personalchef Jenny Nilsson.

Tanken är att konceptet ska använda både inåt och utåt. Internt för att stärka medarbetarnas stolthet och externt när kommunen ska attrahera och rekrytera nya medarbetare.

– När alla verksamheter använder samma budskap visar vi upp en tydligare bild av Luleå kommun som arbetsgivare. Vi hoppas kunna locka fler som vill spela roll för våra kommunmedborgare, säger Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Årets pandemi har gjort det särskilt tydligt vilken betydelse vårt arbete har och vilken viktig roll alla medarbetare spelar.

Målet är att Luleå kommun ska vara en arbetsgivare där medarbetare trivs och är stolta över sina jobb.Source link