Beslut: Bostad Luleå avvecklas – Vårt Luleå


När den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå startade oktober 2016 var tanken att underlätta för bostadssökande att få tillgång till det samlade utbudet av lediga lägenheter. Anslutningen av hyresvärdar som vill förmedla sina lägenheter via Bostad Luleå har varit dålig varför syftet med bostadskön inte har uppnåtts.

Under kommunfullmäktiges möte den 25 november togs beslutet att Bostad Luleå ska avvecklas från och med årsskiftet 2020/2021. Beslutet medgav att stadsbyggnadsnämnden den 26 november kunde ta beslut om att den befintliga bostadskön kan överföras i sin helhet till de anslutna hyresvärdarna, Lulebo, Aulis och Rikshem.

Hantering av personuppgifter

Den som står i bostadskön och inte vill att uppgifterna ska flyttas med kan ansöka om att de plockas bort. Anmälan måste ha inkommit till Bostad Luleå senast den 13 december. Blankett och mer information finns på bostadlulea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Source link