Andholmen stänger, men inte för evigt


Andholmen hyrdes ut för privata tillställningar samt konferenser och möten. Den anrika löjtnantsbostaden vid Råneälvens strand var militär bostad under delar av 1700- och 1800-talet. Under 1970-talet tog kommunen över Andholmen. Det K-märkta huset har renoverats mellan 1994 och 1998.

Utvecklas som besöksmål

Området är utpekat som rekreationsområde i utvecklingsplanen för Råneå med omland. Kommunen kommer därför arbeta för en fortsatt utveckling av området.

I ett första skede ska Andholmen arrenderas ut till intresserade entreprenörer inom besöksnäringen. En detaljplan för fastigheten med eventuellt tillkommande byggmöjligheter planeras tas fram, för att Andholmen ska kunna säljas i ett senare skede.Source link