Covid-19 i familjen – stanna hemma


Den nya rekommendationen ändras inte på grund av smittorisken enligt Folkhälsomyndigheten, utan för att personal i skolan och förskolan ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

– För att vi ska upprätthålla den kvalitet vi har i skolan är det viktigt att vår personal får lägga fokus på det pedagogiska arbetet. I det ansträngda läget vi har nu med friska barn i en familj där andra familjemedlemmar sitter i karantän så kan det uppstå besvärliga situationer när friska barn ska lämnas till skolan, säger Maarit Enbuske.

Barn påverkas – igen

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen.

– Vi kommer att vara uppmärksamma på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barnen och arbeta för att minska en negativ påverkan. Vi kommer att ge hemuppgifter till de barn som inte kan komma till skolan, säger Maarit Enbuske.Source link