Inför utskottet: Svartöstadsskolan till försäljning?


Bakgrund i korthet

Stadsbyggnadsnämnden har tidigare i år beslutat att Sållet 1 ska säljas. Innan anbudsförfarandet genomfördes, begärde stadsbyggnadsförvaltningen in två värderingar där marknadsvärdet bedömdes till 12 miljoner respektive 9,2 miljoner kronor. Fastigheten har därefter varit utbjuden till försäljning på anbud. Det enda och högsta anbudet inkom från Svartöstadens friskola ekonomisk förening, där budet uppgick till 1 400 000 kr.

Efter anbudsförfarandet har en tredje värdering begärts in där marknadsvärdet bedömdes till 7 miljoner kronor. I november i år inkom Svartöstadens friskola med ett nytt bud på 1 700 000 kr.

Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott nu ska ta ställning till, är att Luleå kommun ska sälja fastigheten Sållet 1 för 1 700 000 kr till Svartöstadens friskola ekonomisk förening.

Mer om Sållet 1: Skolan i Svartöstaden till försäljning länk till annan webbplats

Friskola får köpa skolbyggnaden i Svartöstaden länk till annan webbplats

Nästa arbetsutskott 7 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 7 december 14 ärenden. Utskottet ska då bland annat ta ställning till förslaget om överlåtelse av Sållet 1.

Nytt event: Arctic Balloon Adventure

Företaget Arctic Balloon Adventure har ansökt om bidrag från kommunen för att genomföra ett ballong-event i Luleå. Det handlar om ett tiotal internationella ballongteam med sex personer i varje team, som vill arrangera ett vinter-event i Luleå. Planen är att det ska ske i samband med Luleå Live och skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix, som äger rum i februari 2021. Kommunens styrgrupp för evenemang anser att eventet stärker befintliga evenemang och medverkar till fler gästnätter samt att det ger ett mervärde för Luleåborna.

Förslaget som politikerna ska ta ställning till, är att finansiera evenemanget Arctic Balloon Adventure med totalt 60 000 kronor.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att finansiera projektet NyföretagarCentrum Nord med 600 tkr/år 2021–2023
  • Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2021
  • Planuppdrag för ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1Source link