Andra vågen är här – Vårt Luleå


Skola

Delvis fjärrundervisning på vissa gymnasieprogram för att minska trängsel, med start 16 november fram till jul. Vid grundskolor kan fjärrundervisning införas tillfälligt vid hög frånvaro bland personalen samt brist på vikarier. Förskolan fortsätter, om inget annat meddelas, som vanligt.

Äldreomsorg

Rutinerna är väl inarbetade sedan i våras. Personal har skyddsutrustning. Största försiktighet på äldreboenden. Alla besök måste förbokas. Om misstänkt eller konstaterad smitta uppstår på ett boende kommer vi att avråda från besök. Information om det ges vid bokning av besök. Alla besökare använder det munskydd eller visir som delas ut.

Kultur

Kulturens hus ställer om igen. Alla evenemang i Stora och Lilla salen samt konst-workshops och guidade visningar i konsthallen är inställda till 8 december till att börja med. Mer info om inställda evenemang och återbetalning finns på kulturenshus.com/corona. Luleå Biennalen startar med
strikt coronaanpassning. På biblioteken är det snabbesök på max 15 minuter som gäller.

Fritid

Badhusen är stängda för allmänheten. Skolornas simundervisning fortsätter. Navet, mötesplatsen för unga Luleåbor, blir åter helt digital. Fritidsgårdarna håller öppet, med besöksbegränsningar.
Allmänhetens åkning är inställd. Ormbergets friluftsområde är öppet i nuläget.

Kommun och politik

Sammanträden sker mest digitalt, även kommunfullmäktiges ledamöter kopplas ihop digitalt. De kommunanställda som kan jobba hemifrån gör det. I stort sett alla tjänsteresor är inställda.
De första tio månaderna har kommunen sparat in tio miljoner kronor i kostnader för resor och hotell.Source link