Miljonsatsning på kompetensförsörjning i Luleå


Gemensamma insatser

Näringslivet i regionen testas just nu hårt av Corona-pandemin och samtidigt finns det ett stort underliggande behov av en omställning inom flera områden. På Luleå kommun har en samordnande funktion etablerats, Kompetenslotsen i Luleå, en satsning på 10,4 miljoner. En funktion som ska hjälpa företag och arbetsgivare att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt. Fredrik Hansson, kommunalråd Luleå:

– Det är viktigt att vi kan samla alla goda krafter nu och verkligen stötta näringslivet på bästa sätt. Det är en styrka att vi som kommun kan samverka med näringslivet och arbetsgivare och akademin för att skapa nya möjligheter för att stärka företagens konkurrenskraft.

Kompetenslotsen i Luleå

Utmaningen med kompetensförsörjning idag och i framtiden kräver nya arbetsssätt. Nu lanseras funktionen Kompetenslotsen i Luleå, som bland annat ska bygga en hållbar samordningsstruktur mellan kommun, myndigheter, näringsliv och utbildningsorganisationer för kompetensförsörjningen i Luleå.

Kompetenslotsen har fyra uppdragsmål, att samverka, samordna, lotsa och utveckla med ett övergripande syfte att hjälpa arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering. Anna Broström, Luleå kommun, om den nya satsningen:

– Kompetenslotsen ska agera paraplyorganisation för de projekt som nu skapas för att stötta arbetsgivare och det lokala näringslivet. Det kan vara kommunala projekt, samverkansprojekt eller externa projekt som vi vill samordna, stötta och förmedla. Vi ser att det här kommer att ge positiva efffekter både för Luleå och för Norrbotten, säger hon.

Samordning är nyckeln

Viktor Kåreborn är uppdragsledare för Kompetenslotsen, som hos kommunen samordnas genom arbetsmarknadsförvaltningen.
– Jag ser stora fördelar med att aktivt arbeta med samordning av kompetensförsörjningsfrågan i Luleå, samordning är vägen framåt. Vi hoppas kunna ta fram nya innovativa idéer för att förbättra den rådande och framtida kompetensbristen som finns, säger han.

Två personer arbetar just nu med Kompetenslotsen. Inom kort ska ytterligare två personer rekryteras. Projektet ska pågå under fyra år.Source link