Möjligt att ha fjärr- eller distansundervisning i högstadiet


Närundervisning främst

Det innebär att merparten av undervisningen, minst 3 dagar, är närundervisning och att den mindre delen upp till 2 dagar, kan vara distansundervisning.

– I och med denna åtgärd minskar vi antalet som vistas samtidigt inom skolan. Det gör att vi bättre kan nyttja lokalerna och glesa ut bland de grupper som har undervisning på plats, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Elevernas förutsättningar och behov viktigt

Innan beslut om fjärr- eller distansundervisning ska huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva fjärrundervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska också tas hänsyn till att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för utbildningen.

Elever som får fjärr- eller distansundervisning har rätt till skolmat. Det finns möjlighet att hämta varm skollunch från skolan de dagar som eleverna har fjärrundervisning. Detaljerad information om detta går ut via vårdnadshavarappen.

Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och grundskolans tidigare skolåldrar.Source link