Fler äldreboenden hårt drabbade av coronasmittaStor smittspridning har konstaterats på äldreboendena Örnen C och Per Hindersagården. Socialförvaltningen gör en hemställan om tillfälligt besöksförbud.Source link