“Vill hjälpa pedagoger utveckla sina digitala kunskaper”


Hej Marie-Helen, kan du berätta lite om rollen IT-utvecklare i grundskolan?

– Det är en spännande roll som håller på att byggas upp. Jag stöttar pedagogerna i deras pedagogiska arbete med digitala verktyg. Både genom kompetensutveckling och support. Kommer också bjuda in till föreläsningar och workshops.

Vad har du jobbat med tidigare?

– Jag har tidigare jobbat som lärare i fritidshem på Antnässkolan. Jag började där 2002. Där jobbade jag både på fritids och i klass. Jag var IT-support till pedagogerna som jobbar med de yngre eleverna både i skolan och hela fritids. Jag har även drivit ett projekt i att inspirera till att använda digitala verktyg på fritids i kommunen och en workshop i att använda Minecraft i undervisningen.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?

– Att få tiden till att hjälpa pedagoger utveckla sina digitala kunskaper. Testa och få hjälpa att driva den digitala utvecklingen med verktyg, appar och utbildning.

Vad ser du för möjligheter i din roll?

– Nu har jag möjligheten att nå och hjälpa fler och inspirera till det digitala användandet i det pedagogiska lärandet.

Vad ser du för utmaningar?

– Få till flödet av information och kompetensutveckling. Nå ut. Inspirera. Få alla att börja, våga börja.

Vad gör du helst på fritiden?

– Då campar jag, åker slalom, kör skoter och umgås med familj och vännerSource link