Åtgärder som ska förbättra missbruksvårdenInspektionen för vård och omsorg, IVO, har följt upp socialnämndens handläggning av ärenden samt insatser till personer med missbruk, vilket tidigare granskats 2018–2019 och då ansågs ha utrymme för förbättringar. Nu är IVOs kritik undanröjd och de är nöjda med Luleå kommuns missbruksvård.Source link