Kommunen ser över inköpsprocessen – Vårt Luleå

– Kommunen arbetar med att se över och effektivisera all vår verksamhet. Vi har sett att det finns utvecklingsmöjligheter i nuvarande inköpsrutiner och jag gav därför PwC uppdraget att genomföra en översyn. Ibland är det nödvändigt att få en extern syn på frågan för att inte bli hemmablind, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

PwC har gjort en nulägeskartläggning och analys av kommunens inköpsprocess. Deras uppskattning är att det finns potential till en årlig kostnadsbesparing på 39–77 miljoner kronor genom att förändra och stärka Luleå kommuns inköpsstruktur.

PwC rekommenderar att kommunen samordnar all upphandling hos den centrala inköpsenheten samt inför en samlad beställarorganisation.

– Nu har vi fått ett underlag att arbeta vidare med internt, bland annat behöver vi göra en risk- och konsekvensanalys. Det finns potential att spara mycket pengar och det måste vi ta tillvara. Tillsammans ska vi vässa vår inköpsprocess ytterligare, säger Anna Lindh Wikblad.

Läs hela rapportenPDF

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå