Upplagesiffrorna fortsätter rasa för NSD och Kuriren

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt och störst procentuellt tapp på den utdelade printupplagan har Kuriren med 1 100 ex. (-9,2%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat drastiskt de senaste åren och det stora tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningarna Kuriren och NSD med hela 1 100 exemplar vardera i den utdelade upplagan (exkl. digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 16 mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har NSD idag en upplaga på 25 600 ex. (-500, -2%) och Norrbottens Kuriren 14 700 ex. (-700, -5%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 19 000 ex. och Kuriren 10 900 ex.

Negativ milstolpe nådd

Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten har för första gången hamnat under 30 000 ex. och är 29 900 ex. (-2 200 ex, -6,9%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000 ex. vilket innebär att man är nere i 21% täckning i länet.

Piteå-Tidningen minskar också siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) som 2020 har sjunkit till 9 700 ex. (-600, – 5,8%).

Det är framför allt de senaste 10 till 15 åren som raset hos dagstidningarna tagit fart. Motsvarande siffror 2005 var 40 600 ex. för NSD och 27 600 ex. för Kuriren. Gemensam upplaga 68 200 ex. (att jämföra med 29 900 ex, 2020).

NSD, Kuriren och Piteå Tidningen ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.Länets minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 2 800 ex. (-200 ex, -7,7%).

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se