Facebook-pengar till skolan – Vårt Luleå

Bidraget som är på 245 000 kronor ska nyttjas till att köpa in så kallade STEM-lådor till elever i grundskolan. STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.

– Det här kommer att ge eleverna möjlighet att utveckla sina digitala kunskaper och få tidig utbildning och erfarenhet av STEM som innebär att naturvetenskap, teknologi och matematik integreras i ett tydligt pedagogiskt sammanhang, säger Katarina Eriksson.

Lådorna kan lånas

Grundskolan och förskolan kommer att sammanställa undervisningslådor med olika teman och färdiga lektionsförslag med tydlig koppling till läroplanen.

Skolorna kommer att kunna låna dessa lådor via förvaltningens IT-utvecklare. Det kan exempelvis vara lådor där barn och elever kan utforska världen via exempelvis VR (virtual reality), AR (augmented Reality) och programmering.

– Vi är så tacksamma över att vi via detta bidrag också kan skapa en större likvärdighet mellan skolor och förskolor när det handlar om möjligheten till att utveckla undervisningen med hjälp av digitalteknik, säger Katarina Eriksson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå