Möjliggör ett liv på landet för fler

Stort intresse för livet på landet

Intresset för att flytta till landsbygden ökar, inte minst som följd av coronapandemin, men att hitta bostäder är svårt. Detta på grund av att det är för få hus som säljs på den öppna bostadsmarknaden. Samtidigt finns det bostäder i båda kommuner som står öde. Just nu är uppskattning att ca 1 500 bostäder står tomma.

– Vi har märkt att det finns ett ökat intresse för att bo på landsbygden, framförallt hos de unga. Men det är tyvärr många som får ge upp den drömmen på grund av att det inte finns några bostäder till försäljning, säger Marja-Leena Tallus Johansson, utvecklare på Råneå Medborgarkontor.

Inventering av ödehus

Inom projetet har personal från medborgarkontoret och den ekonomiska föreningen Råek påbörjat arbetet med att ta reda på varför bostadsmarknaden är inaktiv och vilken stöd behövs för att få igång försäljningsprocesser.

Just nu håller man på med att inventera ödehus inom Råneå och Vitå älvdalar (se bilen på bilden), där man på avstånd försöker bedömma vilka fastigheter som har potential att säljas eller hyras ut. Projektet har även fått tillgång till kommunens fastighetsuppgifter.

Målet med projektet är att öka antalet hus till försäljning och inspirera till en ökad inflyttning.

Intentionen är att man ska ha hunnit färdigt med inventeringen juli 2021.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå