RFSL-bidrag och coronastöd på arbetsutskottet

Bidrag till RFSL och mer coronastöd till föreningslivet. Det är två ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott tar ställning till den 7 april.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå