Sunderbyhuset upp till nämnden – Vårt Luleå

”Omfattande skador”

Skadorna upptäcktes när innerväggarna togs bort då huset skulle renoveras för att bli personalbyggnad. Bedömningen från sakkunniga är att en eventuell restaurering beräknas kosta cirka fem miljoner kronor, detta bland annat då även äkta hussvamp hittats i huset.

– Vi föreslår att vi ska riva huset. Skadorna är så omfattande att i princip hela stommen behöver bytas ut, enligt de besiktningsfirmor som undersökt huset, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Frågan tas upp av kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 april och sedan av kultur-och fritidsnämnden den 21 april. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för huset.länk till annan webbplats

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå