Vi vill förstå våra kunders förväntningar

Pågående utvecklingsarbete

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat en ny verksamhetsplan för 2021 där man betonar en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Det innebär bland annat att skapa förståelse för hur beslut fattas och göra det lätt att göra rätt.

– Vi har i nämnden tydligt pekat på att vi vill utveckla företagsklimatet och underlätta för våra medborgare i de ärenden vi hanterar. Vi har medarbetare som arbetar i väldigt komplexa ärenden och vi behöver alltid vara lyhörda för hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta. säger Maritha Meethz, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.

Det ska vara lätt att göra rätt

Det pågående utvecklingsarbetet ska lägga fokus på frågor som stärker de delar som görs bra och utveckla de delar som kunderna ger feedback kring. Målet är att hjälpa kunden att göra rätt från början – det ska vara lätt att göra rätt.

– Det känns viktigt och spännande att göra detta arbete och vi ser fram emot att få en bättre nulägesbild av vårt arbete, fortsätter Patrik Wallgren.

 

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå