Lulviksvägen stängs för passage i natt

Anledningen till avstängningen är att en vägtrumma för vatten under själva vägen har rasat ihop, vilket gjort att vägen rasat ned över den. Vi har tillfälligt lagt körplåtar på vägen så att det går att köra över hålet.

Men i natt stänger vi av passagen helt för att kunna lägga ned en ny trumma och laga vägen.

Arbetet genomförs av avdelning vatten- och avlopp Luleå kommun.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå