Tidig start för byggstök i Kyrkbyn

Årets arbete inleds tidigt för säsongen och det första som görs är att Kyrktorget stängs av. Det innebär även att Rutviksvägen inte kan användas som genomfart under några veckor.
I maj fortsätter sedan arbetet med ombyggnationen av gamla Bodenvägen som i och med byggstart stängs för trafik till och med oktober.

Ändring av busslinjerna

Lokaltrafiken kommer periodvis att få annorlunda linjer under byggnationen, se aktuell information hos LLT. (länk)länk till annan webbplats

Alternativa vägval

Trafikanter uppmanas ta andra vägar under byggtiden. Fordonstrafik till och från Rutvik hänvisas under perioden 13 april till mitten av maj att köra via E4 och väg 97. Med cykel och till fots kan man ta sig via Gamla Hamngatan.

Påverkan under byggtid

Under byggtiden kommer det att bli en del störningar för omgivningen. Vi stänger av vägar helt eller delvis, och man får räkna med en del damm, buller och vibrationer från byggtrafik och anläggningsarbeten.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå