Okej att bada vid Storsand igen

Kontroller säkrar kvalitén

Kommunens miljöinspektörer tar regelbundet kontroller vid kommunens badstränder. Kvalitén på badvattnet är bra men kan ibland försämras. Otjänligt vatten betyder att bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Om det finns höga halter av Escherichia coli, eller förkortat E-coli, i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Kommunens utebad finns i Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå