Fler samtal om skolstrukturen – Vårt Luleå

Sker etappvis

Utredningen kommer att ske etappvis för de olika geografiska områdena, de områden som är prioriterade är Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Anledningen till att dessa områden är prioriterade är att kommunen där har störst behov av att se över strukturen.

Inbjudan utskickad

Informationen om mötet har skickats ut till vårdnadshavare via Lärplattformen (appen Unikum familj)Samtalen kommer att äga rum mellan 13-16 september.

Under arbetets gång sker även dialog med medarbetare inom förskolan och skolan i de geografiska områdena.

För att se och följa arbetet med utredningen av skolstrukturen, se sidan: www.lulea.se/skolstrukturlänk till annan webbplats

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå