Socialnämnden: delårsuppföljning, förändrade avgifter och nya statsbidrag

Den 16 september behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden som sedan går till socialnämnden för beslut 30 september. Bland annat delårsuppföljning och förändrade avgifter i hemsjukvården. Dessutom ansökningar om prestationsbaserade bidrag.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå