De vill underlätta för klimatsmarta etableringar

Förenkla kontaktvägarna in

Luleå kommun och Luleå Business Region jobbar tillsammans aktivt med etableringsfrågorna. En särskild grupp har utsetts för att samordna arbetet och förenkla kontaktvägarna in till kommunen, allt för att underlätta för företag inom den gröna industrin att etablera sig i Luleå. Det är kommunens samhällsutvecklingschef och stadsplaneringchef samt etableringschefen och marknadschefen från Luleå Business Region som har uppdraget.

– Målet är att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Luleå och ge de företag som redan finns här möjlighet att växa. Vi jobbar bland annat med att förmedla rätt kontakter, ta fram underlag och utreda viktiga förutsättningar, behov och önskemål som företagen har. Det kan till exempel handla om elkraft, spillvärme, processvatten, vägar, kompetensförsörjning och bostäder, förklarar Carl Wangel, marknadschef på Luleå Business Region.

Etableringspusslet

Robert Eriksson är stadsplaneringschef och han säger att komplexiteten och utmaningen är att tillsammans med de intresserade aktörerna bygga det han kallar för etableringspusslet:

– Behovet av mark och infrastruktur ser olika ut och kommer att förändras över tid. Vi behöver tänka tidig planering och genomförande på en och samma gång och det gör vårt uppdrag extra roligt men också svårt.

Samverkan i omställningen

Ett nyckelord i samhällsomvandlingen är samverkan. Näringsliv, kommuner, regioner, universitet – alla behöver samverka för att skapa förutsättningar för den förändring som sker. Tillsammans kan man påverka och snabba på nationella politiska beslut kring strategiskt viktiga investeringar som till exempel Malmporten och Norrbotniabanan.

Även inom kommunen sker ett nära samarbete med de kommunala bolagen i frågor som rör el, fjärrvärme, bostäder och hamn samt med fastighetsägare, exploatörer och olika bostadsaktörer.

– Luleå växer och utvecklingen kommer att gå snabbare nu i och med den gröna omställning som sker. Vår uppgift blir att se till att ett växande Luleå också blir klimatsmart och hållbart för våra kommande generationer, säger AnneLie Granljung.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå