Satsning på arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Omdebatterad fråga

Frågan om arbetsskor för socialnämndens arbetsgrupper är aktuell i samhällsdebatten men inte helt enkel eftersom lagstöd saknas för skyddsskor inom vård och omsorg. En stor osäkerhet finns i många kommuner och idag beräknas endast cirka 7–11 procent erbjuda fria arbetsskor i hemtjänsten.

– Många av våra medarbetare går på mycket hårda golv och en medarbetare i hemtjänsten kan gå upp mot 30 000 steg per dag, så det är en viktig arbetsmiljöåtgärd som minskar skador och sjukskrivningar säger Bodil Wennerbrandt Sevastik.

Förslaget är en del i socialnämndens förebyggande arbetsmiljöarbete men som också gör förvaltningen till en mer attraktiv arbetsgivare vilket är ett av nämndens uttalade mål. Det är också en jämställdhetssatsning. Arbetsskor är vanligt inom många mansdominerade yrken och förslaget bedöms bidra till att öka kommunens attraktionskraft med fokus på unga kvinnor.

Ingen förmånsbeskattning

Skorna behöver inte förmånsbeskattas om de endast används i arbetet, enligt förvaltningens tolkning. Vården står också inför nya arbetssätt med ökad smittorisk och användning av till exempel handsprit som kan förstöra både kläder och skor, något som även Skatteverket argumenterat för.

– För att säkra att skorna kan vara skattefria är samtliga skor uppmärkta och obligatoriska att använda, beroende på säsong, endast i arbetet, säger, Ida Johansson, avdelningschef.

Satsningen är årlig och berör 2 300 medarbetare. Kostnaden uppskattas till cirka 2,3 miljoner kr och finansieras ur den statliga äldreomsorgssatsningen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå