Luleå är en del av världen

Hitta balans med miljön

Läget för djur, natur och klimat är idag svårt. Vi människor behöver naturen och klimatet runtom oss för att få mat, vatten och ren luft att andas. Kommunen pekar på behovet att öka farten i klimatomställningen och skydda mer natur. Där föreslås nya grepp och en klok planering inom till exempel transporter, ny teknik och livsstilsmönster.

Minska skillnader mellan invånarna

Skillnaderna i välstånd ökar mellan invånarna. Kommunen lyfter fram behovet av att jämna ut förutsättningarna mellan olika grupper och olika bostadsområden i Luleå. Kommunens invånare behöver få veta vad som händer och vara delaktiga i att forma samhället. Det behövs bostadsområden där personer med olika bakgrund och inkomst kan bo och mötas. Det behöver också skapas miljöer och sammanhang som unga kvinnor uppskattar, för att fler ska vilja bo i Luleå.

Jobba tillsammans

De utmaningar som samhället står för är stora och därför behövs nya sätt att dra nytta av varandras kunskap. Kommunen behöver tänka nytt tillsammans med till exempel föreningar, företag och universitetet.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå